Концепція розвитку
Черняхівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Умови, за яких дитина може проявити не лише інтелектуальну компетентність, але й компетентність соціальну.

Головні ідеї концепції розвитку

- Школа повинна забезпечувати комплексну програму розвитку дітей у системі безперервної освіти,доступність навчання для всіх дітей мікрорайону.

- Будувати навчально – виховний процес на основі глибокого всебічного вивчення особистості школяра шляхом ефективної роботи психолого – соціальної служби в закладі, науково обґрунтованого діагностування, аналізу динаміки розвитку кожної дитини, створення відповідних умов для задоволення її зростаючих потреб і активної участі в житті соціуму.

- Слід особливу увагу приділяти гармонійному розвитку, вихованню загальнолюдських цінностей, формуванню базової культури учнів, зміцненню здоров’я, наданню допомоги у саморозвитку кожного школяра.

- Зміцнити зв’язки школи з дошкільними, позашкільними закладами як основою створення і розвитку єдиного педагогічного комплексу. Разом із тим здійснювати багатопрофільність та різнорівневість навчання, розробляти і відбирати найбільш ефективні технології навчання.

Метою навчання в школі є при цьому виявлення і розвиток здібностей кожної дитини, формування духовно багатої , фізично розвиненої , творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості – громадянина України.

/Files/images/razdeliteli/6fff051af510.gif

Основними завданнями навчально – виховного процесу є:

- на першому ступені навчання продовжувати роботу, розпочату в дошкільних закладах під контролем логопеда, психолого – педагогічної служби школи з урахуванням індивідуальних особливостей і деякої варіативності навчання.

- на другому ступені навчання реалізувати базовий, до профільний компоненти навчання з наданням можливості вільного вибору напрямків варіативного компонента з правом переходу від одного додаткового курсу до іншого за умови збереження гнучкої трирівневої системи навчання відповідно до нахилів і здібностей та психолого – соціального супроводу навчально - виховного процесу, що коригує розвиток кожної дитини.

- на третьому ступені навчання здійснювати профільне навчання , що забезпечуватиме наступно – перспективні зв’язки між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Враховуючи особливості закладу, можливості і потреби наших учнів, головними показником якості навчального процесу ми взяли рівень навчальних досягнень учнів, але не в рейтинговому його розумінні, а в динаміці порівняно з попередніми досягненнями самого учня. При цьому ми відстежуємо динаміку цього показника із урахуванням здоров’я учня, його здібностей, рівня вихованості та вмотивованості , зайнятості в додатковій освіті.

/Files/images/razdeliteli/6fff051af510.gif

Шляхи реалізації концепції

Основний вектор реалізації - розвиток системи управління закладом, що включає наступне:

- інтегрованість середовища школи ;

- гнучка взаємодія в педагогічному4 колективі;

- оптимальне розв’язання педагогічних суперечностей;

- створення комфортного психологічного середовища загалом;

- забезпечення активної і скоординованої діяльності учасників навчально – виховного процесу;

- організаційна робота адміністрації закладу щодо формування педагогічного колективу однодумців;

- досягнення організаційного ефекту шляхом спільної реалізації завдань, які містить Концепція, річний план робота школи та плани роботи її структурних підрозділів;

- стимулювання фахового розвитку вчителів.

Переведення школи з режиму функціонування в режим розвитку – основне завдання реалізації концепції, що забезпечить;

- Досягнення оптимальної відповідальності школи державним стандартам освіти

- Активний пошук внутрішкільних резервів для підвищення надання якісних освітніх послуг в селищі до яких впершу чергу відносяться:

підвищення рівня навченості учнів

відстеження результатів навчання та рейтингу

навчальних предметів

- Виявить додаткові резерви усіх підсистем навчально – виховного процесу

- Визначить слабкі ланки, ліквідація яких підвищує ефективність навчально – виховного процесу в школі

- Надасть можливість для кожного побачити школу у комплексі, підвищить рівень розвитку цілісної системи навчання і виховання

- Оптимізує управління

- Сформулює єдині педагогічні вимоги, своєрідні спільні « правила гри» для:

педагогічних працівників

обслуговуючого персоналу школи

для учнів

для батьків учнів школи

- Мотивує та стимулює новаторство педагогів

- Залучить школярів і батьків до співуправління навчальним закладом

/Files/images/razdeliteli/6fff051af510.gif

Головним законом нашого шкільного життя стає при цьому відоме правило: « Ми не намагаємося стати кращими за інших, ми прагнемо стати кращим за нас сьогоднішніх»

Чим має бути цікава наша школа для учнів і їх батьків

На ринку освітніх послуг ми пропонуємо сьогодні:

- можливість вибору ранньої профілізації з 1- го класу за напрямами:

- математика і інформатика

- англійська мова

- з 8 – го класу, як допрофільна підготовка, поглиблене вивчення

- математики

- української мови

- в старшій школі напрямки профілізації

- математичний

- української філології

- хіміко - біологічний

/Files/images/razdeliteli/6fff051af510.gif

Законами шкільного життя у нас є :

- Дотримання встановлених правил та норм поведінки всіма учасниками навчально – виховного процесу

- Високий рівень педагогічної майстерності вчителів однаково уважних у роботі з кожним учнем

- Реальна оцінка рівня знань та поведінки дитини

- Повністю контрольований навчально – виховний процес, це подбають про кожного і повідомлять, якщо виникнуть проблеми з навчанням, проведуть консультації у разі необхідності, зателефонують якщо дитина погано себе почуває.

- Можливість реалізувати свої здібності та уподобання в цікавих урочних та позаурочних заходах.

- Змістовне проживання у школі кожного дня кожним учасником навчально – виховного процесу.

- Упровадження інформаційно – комунікативних технологій

- Підвищення рівня знання іноземних мов;
- Використання здоров’язбережувальних технологій
- Формування ключових компетентностей учнів

Визначаються та конкретизуються напрямки роботи з обдарованими учнями:

– Удосконалення творчого потенціалу вчителя
- Організація роботи з обдарованими учнями
– Постійний психологічний супровід усіх учасників навчально – виховного процесу
– Робота з батьками, які прагнуть розвивати здібності своїх дітей.

/Files/images/razdeliteli/6fff051af510.gif

По кожному із зазначених напрямів розробляється система заходів

Відомі вчені Л. Виготський, А. Орлов, К. Роджерс, К. Ушинський та інші доводять, що системно – творчою характеристикою освітнього процесу яка впливає на інші, є реалізацією у ньому тих чи інших принципів взаємодії людей.

Планують, організовують, оцінюють, коригують, аналізують, обирають технології люди які вступають у відносини і взаємодію з іншими людьми. В школі це вчителі, учні їх батьки, працівники обслуговуючого персоналу . Якості цих людських взаємодій і визначають в остаточному підсумку якості досягнутих результатів.

Тому робота з кадрами на всіх рівнях – основний тактичний прийом досягнення поставлених цілей .

Вважаю, самоменеджмент – засобом підвищення ефективності своєї роботи як керівника і роботи школи в цілому. Давня мудрість говорить: « Не можна керувати іншими, якщо не вмієш керувати собою» Це мистецтво керувати собою, своїм часом, своєю життєдіяльністю, розвиватись і удосконалюватись опановую постійно/

/Files/images/razdeliteli/6fff051af510.gif

Це дозволить в перспективі:

- витрачати менше часу на виконання щоденної роботи

- поліпшити її організацію

- отримувати від неї більше задоволення

- підвищувати кваліфікацію

- досягнути намічених цілей найкоротшим шляхом

В. О. Сухомлинський в свій час говорив, що « Добре управляти навчально – виховним процесом - це означає досконало володіти наукою, майстерністю та мистецтвом навчання і виховання».

Крім того, вважаю однією з найважливіших функцій керівника школи – представницьку.Це складова управлінської діяльності в результаті якої вдається представляти школу, педагогічний колектив, учнів на будь – якому рівні, розкривати досягнення в навчанні і вихованні учнів, популяризувати роботу школи.

Активно співпрацюю із засобами масової інформації, громадськими організаціями, депутатами рад усіх рівнів.

/Files/images/razdeliteli/6fff051af510.gif

Постійно дбаємо про формування позитивного іміджу школи, задіюємо до цього усі можливі ресурси:

- громадськість

- батьків

- участь у благодійних і грантових проектах.

/Files/images/razdeliteli/6fff051af510.gif

Очікувані результати реалізації положень концепції розвитку школи:

- випускник школи – це духовно розвинена особистість із високими моральними якостями, підготовлена до повноцінної життєдіяльності, має ґрунтовні знання, соціально активна, творчо спрямована, здатна до самовизначення і самореалізації;

- школа має свій неповторний імідж серед закладів освіти району і області;

- випускники пишаються своєю школою, школа пишається своїми випускниками.

Г. М. Шлапак, директор Черняхівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.