Завдання для учнів 2б класу

ПредметВчитель16-20.03.202030.03-03.04
Українська моваВ.Б. ТроценкоВправи 4, 5, 6 ст. 104Повторення вивченого прочастини мови . Перегляд онлайн презентації Виконати впр.6,7 стр.106
Літературне читанняЧитати ст. 110-113
Вивчити вірш напам'ять
ст.100-105.
Математика№№ 682, 688, 689, 694, 702, 704, 705, 706, 708, 709, 710Повторюємо таблицю множення і ділення числа 4
Працюємо в зошиті стр.53-55
Перегляд онлайн
презентації.

https://l.facebook.com/
l.php?u=https%3A%2
F%2Fm.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3Dj
VZ-Mxdf4Tc%26fbclid
%3DIwAR2kYLYoy-6-
0jjZ_BpOxmGUpj4lfbu
beRk2krVWSCqytxut8O
IPg6RWhLE&h=AT
2V5J2SCv10FgG8g6AEs
G1eRWfXPhn4Qp1_abZ
ABlL_iyEgASVWjxdBtku
l81SVc9-3p1JrjtCqJN_0y
kkzmUbsrJQ0ih-P7cBM80
8FITbSqkNmwfRGw1s-AP
6VAFu_GET09Q


https://l.facebook.com/
l.php?u=https%3A%2F%2F
youtu.be%2FCOINAy
VmNRw%3Ffbclid%3
DIwAR1NYngKo2W6
2n6bI_RBLl8UXem91
0Y7j9jPFusjbj-3_0Uy
a2CoGAQre6E
&h=AT2V5J2S
Cv10FgG8g6AEsG1e
RWfXPhn4Qp1_abZ
ABlL_iyEgASVWjxd
Btkul81SVc9-3p1JrjtCqJN_0ykk
zmUbsrJQ0ih-P7cBM808FITbSqk
NmwfRGw1s-AP6VAFu_GET09Q
Природознавствост. 96-101, читати, відповідати на запитання,
робота у зошитах відповідно теми
Ґрунти.
Читати ст. 94-95.
Перегляд онлайн презентації.

https://m.youtube.com/
watch?v=aRqpMoEytyY&
feature=share
Образотворче мистецтвоМалювання парасольок " Чотири пори року"

https://www.youtube.com/
watch?v=8mdG4l2eKCo&
amp;feature=youtu.be&
amp;app=desktop
Трудове навчання"Виготовлення паперових зайчиків"

https://www.youtube.com/
watch?v=zpSBssbs01c&
amp;feature=youtu.be
Музичне мистецтвоЛ.Є. БуднікТема: Пори року зустрічаються
1. Прослухати : "Підсніжник" П. Чайковський ( із циклу "Порироку")
https://www.youtube.com/
watch?v=3Bf0RfHA9Yg

2.Проспівати пісеньку "Весняні котики"
https://www.youtube.com/
watch?v=Qu7uE9q_Suc
Англійська моваЛ.О. Ткачук
Н.П. Іваницька
- ст. 76 - повторити числівники впр. 1 ст.77 - читати
читати палітурку книги "My morning"слухати й співати пісеньку
https://youtu.be/Kn10KjT_OMo
Вправа 1,3 ст. 86
Вправа 1, 3 ст. 88
Фізична культураВ.С. Дзюбликhttps://www.youtube.com/
watch?v=uObWl8UmWq0&
feature=youtu.be&
fbclid=IwAR0I6cUn2oh
3MQxZSdQ0o-ObfGoPCgIN0Qlpnau
4zhpeDZMBLvcBqpGS1P0
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.