Завдання для учнів 2а класу

ПРОДОВЖЕННЯ
Предмет/ Вчитель 27-30.04 04-08.05 12-15.05 18-22.05 25-29.05
Українська мова

О.І. Пінькевич
Тема. Поширюю речення за питаннями. Складання речень. ст.122 впр.1, 3 (усно), впр. 2,4, 5,6; ст.123 впр.9,10 (усно) впр.7,8. Тема. Складаю речення. Складання розповіді про весну. ст.123 впр.1( усно), впр.2,3; ст.124 впр.4,6,10( ус.), впр.5,7,9.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
60oxjnBfzBA


https://www.
youtube.com/
watch?v=
E5g3SU8DA08
Тема. Узагальнення і систематизація знань учнів із розділу "Досліджую речення".

Діагностична робота.

Тема. Розпізнаю текст. Написання тексту за малюнком.ст.125 впр.1, 3 (усно), впр. 4; ст.126
впр.5 - 8( усно),
впр.9,10.

Тема. Добираю заголовок тексту. Складання тексту за поданим заголовком і світлиною.
ст.127 впр.1- 4 (усно), впр. 5; ст.128
впр.6,7 (усно),
впр.8 - 10.

https://www.
youtube.com
/watch?v=
lH6xAdAkElk


https://www.
youtube.com/
watch?v=
oawl5WCK8bo
Тема. Досліджую будову тексту. Редагування тексту. ст.129 впр. 1 - 4(усно), впр.5; ст.130 впр.6,7(усно), впр.9,10. Тема. Розрізняю текст - розповідь і текст - опис. ст.131 впр.1,2,4(усно) впр.3; ст.132 впр.7,8(усно), впр.6,9. Тема. Діагностична робота. Списування.


https://www.
youtube.com/
watch?v=
EqPbvUN7CSM


https://www.
youtube.com/
watch?v=
tFV3DUfoIm4https://www.
youtube.com/
watch?v=
1WGGsIVhNrs


https://www.
youtube.com/
watch?v=
K8O59960IjAhttps://www.
youtube.com/
watch?v=8aNYpS
XNF2Q&
feature=
share&
fbclid=IwAR3vsd
8lDIhTq0iWem
8wzl_XWjqRBYD
i6w1BLZaLSTE9
p54U0ZzbVcUcNsI

Тема. Діагностична робота. Аудіодиктант.

Тема. Діагностична робота з мовно - літературної галузі ( підсумкова).

Тема. Діагностична робота. Аудіювання.
Українська мова. Тема. Виявляю слова, які прикрашають текст. Прикрашаю текст. Написання тексту за поданим початком.ст.133 впр.1,2 (усно), впр.4; ст.134 впр.6,7(усно); ст.135 впр.1-3(усно), впр.4; ст.136 впр.7, 9,11.

Тема. Удосконалюю текст. Редагування тексту.ст.137 впр.1,2(ус.), ст.138 впр.5,7,8.
Діагностична робота "Досліджую текст".

Тема. Узагальнення і систематизація знань учнів.ст.139 впр.1, 4, 7 (усно), впр.2,3, ст.140 впр.12; ст.141 впр.5, ст.142 впр.9,11,12.
Підсумок за рік


https://www.
youtube.com/
watch?v=
aeUVIk33Y3c


https://www.
youtube.com/
watch?v=
PIZOwAisTwc

Літературне читанняТема. Перевіряю свої досягнення.

Підсумок за темою ст. 121 опрацювати.

Тема. Вступ до теми. Що? Де? Чому? Навіщо?

О. Дермановський "Чудо із чудес" ст.122,123 вир. чит., відп. на питання.

Тема." Читання - класні ліки"( із журналу) ст.123 чит., відп. на питання.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
JI5MOTQwafk


https://naurok.
com.ua/
prezentaciya
-scho-de-
chomu-yak
-navischo-o
-dermanskiy
-chudo-iz
-chudes-
174381.html
Тема. Дитячі журнали, енциклопедії.

Створення реклами журналу. ст.124, 125 опрацювати.

Тема. Сторінками журналу " Джміль". Школа економіки. "
Наша гривня", " Чому грошей не може бути скільки завгодно?" ст.126 чит., переказ.

Тема. Про одне по- різному. М.Чумарна "Товар і покупець" ( казка - загадка) ст.127 чит., відп. на питання.

Тема. Дитячі енциклопедії - джерело нових знань. "Наші мудрі друзі - енциклопедії".ст.128, опрацювати.

http://www.
barabooka.com.
ua/barvinok/
Тема. Досліджуємо текст. "Поклоніння вогню" (з енциклопедії) ст.129 чит., відп. на запит.

Тема. Фантазуй і створюй! Н. Кир'ян " Розмова хмарок" ст.130, 131 вир. чит., відп. на запит.

Тема. Веселе слово. П. Глазовий "Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші" ст.131 - 133 чит. в особах, відп. на запит.

Розігрування сценок із твору.


https://www.
youtube.com/
watch?v=
pqx8tEsj1OA


https://naurok.
com.ua/
prezentaciya-
n-kir-yan-
rozmova-
hmarok-
170810.html


https://vseosvita.
ua/library/
urok-citanna-
pavlo-glazovi
j-ak-sergijko
-vciv-klouna-
bobu-skladati-
virsi-223025.html
Тема. Створюємо казку. Л. Костенко "Вербові сережки" ст.134 вир.чит., опрацювати.

Тема. Як здійснити мрію М. Снаговський "Про пасажирський лайнер і паперовий літачок".ст.135, 136 чит., відповіді на запитання.

Тема. Діагностична робота з читання. Робота з літературним твором.

Тема Країна "Фантазія". Л. Компанієць "Чотири квіточки". Складання казки про квіточку.ст.137 опрацювати.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
J_518sUGYU0

https://www.
youtube.com/
watch?v=
j5b0wyVzU8M
Тема. Перевіряю свої досягнення.
Підсумок за темою. ст.138 опрацювати.

Тема. Робота з дитячою книжкою.

Тема. Перевірка навичок читання вголос.

Тема. Узагальнення і систематизація знань учнів.
Підсумок за рік.


https://www.
youtube.com/
watch?v=
EpHYB3kUuvE


https://www.
youtube.com/
watch?v=
mHd8Unl4fLAhttps://www.
youtube.com/
watch?v=
pPAzfq_9nTgМатематика Тема. Обчислення значень буквених виразів. Визначення часу за годинником. ст.128 ✓783-786, ст.129 ✓ 788(усно),✓789,790. Тема. Складання за схемою добутків з першим множником 6. Творча робота над задачею. ст.129 ✓791-794; ст. 130 ✓796 (усно), ✓ 798, 799.

Тема. Розв'язання вправ і задач на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Визначення часу за годинником. ст.130 ✓800 -802,ст.131 ✓ 804( усно),✓ 803, 806, 807.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
NzPIGIgVusw


https://www.
youtube.com
/watch?v=
8AGyNIVw9gA


https://www.
youtube.com/
watch?v=
Ggp8M7FSy2AОм


https://www.
youtube.com/
watch?v=
j6x-8G9cuDM
Тема. Складання за схемою добутків з множником 6 і частки з дільником 6. Складання і розв'язування задач.ст.132 ✓809 - 813, ст.133 ✓814, 815.

Тема. Коло і круг. Порівняння виразу і числа. Розв'язування задач.ст.133 ✓817, ст.134 ✓818, 820, 821,✓822, 823 (усно), ✓824, 825.

Тема. Складання за схемою добутків з першим множником

7. Обчислення периметра прямокутника.
ст.135 ✓826 - 829, 831 - 833.

Тема. Способи обчислення периметра прямокутника.
Дії з іменованими числами.ст.136
✓835 - 838, ст.137 ✓840(усно), 841 - 843.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
ABYlT7LjGXU


https://www.
youtube.com/
watch?v=
loax4Nk1dE8


https://www.
youtube.com/
watch?v=
pHiROYsW0WU


https://www.
youtube.com/
watch?v=
X_VVm04p95g


https://www.
youtube.com
/
watch?v=
sBPsLSDhQJY
Тема. Складання за схемою добутків з множником 7 і частки з дільником 7.

Периметр квадрата. ст.138

✓844 - 847, 850, ✓ 849(усно);
ст.139 ✓851, 852.

Тема. Знаходження невідомого множника. Відновлення рівностей. ст.139

✓853, 856 (усно), ✓854, 855;

ст.140 ✓858 (усно), ✓ 857, 859, 860.

Тема. Складання за схемою добутків з першим множником 8.

Побудова прямокутників на папері в клітинку. ст.140

✓861 - 864; ст.141✓866, 867(усно), ✓868 - 870.


https://www.
youtube.com/
watch?v=
wvpa_oaspIwhttps://www.
youtube.com/
watch?v=

m9H1tf1F3z4https://www.
youtube.com/
watch?v=t-Ml9ROjsPQ
Тема. Складання за схемою добутків з множником 8 і частки з української 8.
Відновлення рівностей.

Розв'язання задач.ст.142 ✓873 - 875, 878; ст.143 ✓882 - 885, 887. Тема. Знаходження невідомого дільника. Складання за схемою добутків з першим множником 9.

Розв'язування задач.ст.144 ✓890, 891,892(усно), ст.145 ✓893, 894, 898, 899; ст.146 ✓ 901, 905 - 907.

Тема. Робота з узагальненою таблицею множення.
Складання за схемою добутків з множником 9 і частки з дільником 9.

Робота з діаграмою. ст.146 ✓908, ст.147 ✓909, 911; ст.148 ✓916,917,920; ст.149 ✓922 - 924.

Тема. Підсумкова контрольна робота з математики.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
Uctf1mmesc4


https://www.
youtube.com/
watch?v=
9YDLjuT8ipc


https://www.
youtube.com/
watch?v=
NvaualzBV4Y


https://www.
youtube.com/
watch?v=_
78RTSxp-xw
Тема. Знаходження невідомого діленого. Множення з числами 1 і 0.
Розв'язування задач.ст.150 ✓926, 928(усно),✓927,929,931; ст.151 ✓936(усно), ✓935,937-939.

Тема. Ділення на 1 і ділення рівних чисел. Ділення числа 0. Неможливість ділення на 0. Розв'язування задач.ст.152 ✓944-947, ст.153 ✓949, ✓952, 953 (усно), ✓954,955, ст.154 ✓957,958.

Тема. Множення і ділення чисел на 10. Закріплення вивчених випадків. Складання і розв'язування задач за даними міністерства.
ст.154 ✓961, ✓962(усно), ст.155 ✓963(усно), ✓964 - 967; ст.156 ✓974-977.

Тема. Узагальнення і систематизація знань учнів.ст.157 ✓982,✓ 984, 986(усно), ✓987, ст.158 ✓990, 993, ст.159 ✓995, 998.

Підсумок за рік.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
OrO7iXCwrXAhttps://www.
youtube.com/
watch?v=
VWFGzBWFXzo


https://www.
youtube.com/
watch?v=
6uHkenrlJE8https://www.
youtube.com/
watch?v=
t_5JDKBB9AQhttps://www.
youtube.com/
watch?v=
YVIXZ4k5_6Y
Я досліджую світ Тема. Людина і її тіло. ст.108, 109, опрацювати.

Тема.Ти ростеш і змінюєшся. ст.110, 111, опрацювати; завдання в зошиті до теми.

https://
vseosvita.ua/
library/videourok
-z-predmetu-
ads-ludina-i
-ii-tilo-253723.html
Тема. Турбуюся про здоров'я.ст.112, 113 опрацювати. Тема. Безпека там, де ти живеш. ст.114, 115 опрацювати. Робота в зошиті, відповідно теми.

https://
vseosvita.ua
/library/videourok
-z-ads-za-temou
-turbuus-pro-
svoe-zdorova-
260966.html


https://www.
youtube.com
/watch?v=
8GjEDdYETq4


https://vseosvita.
ua/library/
distancijne-
navcanna-
integrovanij-
kurs-a-doslidzuu
-svit-dla-2-klasu
-bezpeka-tam-
de-ti-zives-
243072.html
Тема. Чи є біля школи небезпечні місця?ст.115, опрацювати.

Тема. Форми земної поверхні ( перегляд відео).

https://www.
youtube.com/
watch?v=
jVRuf4nCdtAhttps://www.
youtube.com/
watch?v=
u_MZOElXV94
Тема. Кольорові сторінки природи: літо. ст.116, 117 опрацювати.

Тема. Урок - екскурсія. Що можна побачити, почути і відчути влітку?

Тема. Я дружу з природою. ст.118, 119 опрацювати.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
jKuFr1rI7qI

https://vseosvita
.ua/library/
videourok-z
-predmetu-
a-doslidzuu
-svit-kolorovi
-storinki-lita-
277094.html


https://www
.youtube.com/
watch?v=
6f3l4TdVc0Q
Тема. Жива природа влітку (перегляд відео).

Тема. Діагностична робота (підсумкова).

Тема. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
owNl9BP5M0c


https://naurok.
com.ua/
diagnostichna
-robota-z-
predmetu-ya
-doslidzhuyu-
svit-2-klas-
nush-139561.html
Образотворче мистецтво Тема. Квіткові фантазії. Цвіт яблуні. Тема. Створення візерунка - частини стрічки.
Створення фрагменту рушника з побажанням миру і добра.
Тема. Реклама. Створення реклами улюбленого соку з веселим героєм. Тема. Створення композиції "Барви літа" (літній пейзаж).
https://www.
youtube.com/
watch?v=
H9iPMZUWCO0
Дизайн і технології Тема. Як скласти самому квітку орігамі. Красиві квіти весною.

https://www.
youtube.com
/watch?v=
2JBT3vCaZVw
Тема. Створюємо аплікацію з геометричних фігур.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
AVRTvinwfP
Тема. Пташка на гілочці калини.


https://www.
youtube.com/
watch?v=
ROZlfagye6E
Тема. Зустрічаємо літо.


https://www.
youtube.com
/watch?v=
IB3oj4cmvak
Тема. Спогади про літо.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
6D_hR7kEtk0
Англійська мова

Н.П. Іваницька
впр. 6 ст 99 ( читати , списати),
впр.1 ст. 100(читати списати)
впр.5 ст.100 ( написати),
впр 1 ст.101 ( читати , списати)
впр 1 ст 102 (читати),
впр.3 ст102( читати , написати яка пора року),
впр 5 ст 102 ( читати)
впр. 1 ст. 105 (вивчити напам'ять),
впр. 4 ст 105 ( читати, списати)
впр. 1 ст. 106 (читати, списати), впр. 5 ст. 106 (читати, перекладати) заповнити Прописи
Інформатика

О.В. Краснобока
Я досліджую світ 2 частина. с. 80 – 82 (прочитати).

Виконати практичне завдання с.82
Я досліджую світ 2 частина. с. 83 – 85 (прочитати).
Виконати практичне завдання с.85

https://www.
youtube.com/
watch?v=_
VXycdrj9aI
Я дослілжую світ 2 частина с.86 - 87.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
y5VzllH3UNQ
Я Досліджую світ 2 частина с. 91 - 93. Виконати практичне завдання.Перевірити свої знання за допомогою словника Я досліджую світ 2 частина с.94.
Музичне мистецтво

Л.Є. Буднік
Тема: Ритми життя в мистецтві1. Перегляд казки про оркестр

https://www.
youtube.com
/watch?v=
HSq38Ovop3E


2.Пісня "Різні барви у природи"

https://www.
youtube.com/
watch?v=c_
bk2BtRmCM
Тема: Рекламуємо красиве і корисне
1. Перегляд мультфільму "Цибуліно"

https://www.
youtube.com/
watch?v=
A34DwpkfM2s


2. Пісня "Веселка" Н.Май

https://www.
youtube.com/
watch?v=
oKDPCbvfB18
Тема: Мистецька подорож до Європи

1.Подорожуємо до Чехії "Карлів міст"
https://www.
youtube.com/
watch?v=
m4It9rOD_c8


2. Подорож до Лондона " Біг-Бен"

https://www.
youtube.com/
watch?v=
1oY5vxqE53Q


3.. Виконаємо пісню А.Олєйнікової "We Can Fly"

https://www.
youtube.com/
watch?v=
dJQg_OUaLOs
Мультфільм

https://www.
youtube.com/
watch?v=
DIPIQDNVops
Караоке: виконання пісень; перегляд мультфільмів
Фізична культура

В.С. Дзюблик
Мультфільм про спорт та олімпіаду -
https://www.
youtube.com/
watch?v=kyoVIcZ
ciy4&
amp;list=PL914
141588C75E761


Розминка футболіста -https://www.
youtube.com/
watch?v=
LfhPGNH2gr4


Стрибок удовжину з місця - https://youtu.be/
wUeHKQFUh2o


Навчання техніки метання м'яча у вертикальну ціль - https://youtu.be/
WkBBqrvz4Jo


Виконувати ранкову зарядку під музику (10 вправ по 10 разів)

Стрибки на лівій та правій нозі (виконувати кожного дня на місці по 10 разів, 3 серії з інтервалом відпочинку 20 хвилин)
Виконувати ранкову зарядку під музику (10 вправ по 10 разів)
Стрибки на лівій та правій нозі (виконувати кожного дня на місці по 10 разів, 3 серії з інтервалом відпочинку 20 хвилин)
Виконувати ранкову зарядку під музику (10 вправ по 10 разів)

Стрибки на лівій та правій нозі (виконувати кожного дня на місці по 10 разів, 3 серії з інтервалом відпочинку 20 хвилин)
Виконувати ранкову зарядку під музику (10 вправ по 10 разів)

Стрибки на лівій та правій нозі (виконувати кожного дня на місці по 10 разів, 3 серії з інтервалом відпочинку 20 хвилин)
Виконувати ранкову зарядку під музику (10 вправ по 10 разів)

Стрибки на лівій та правій нозі (виконувати кожного дня на місці по 10 разів, 3 серії з інтервалом відпочинку 20 хвилин)


Предмет/

Вчитель
16-20.03.202030.03-03.0406-10.0413-17.0421-24.04
Українська мова

О.І. Пінькевич
с. 105 Вправи 1, 2 (усно) 3, 5
ст. 106 вправи 7, 8
с. 106 вправа 1
ст 107 вправм 4, 5, 8
с. 108 вправи 1, 9 (усно), 2, 4, 10
Розрізняю частини мови запитаннями .
Складання речень с.110впр.1,2(ус.), впр 3 – 5,впр.6,7 (усн.), с.11впр.8,впр. 9 (ус.), впр.10 – 12.

Діагностична робота з усного мовлення тема «Досліджую службові слова».


https://www.
youtube.com/
watch?v=206U
ifT1Bxg
&
feature=youtu.be

ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА

https://vseosvita.
ua/
library/diagnost
icna-robota
-z-uk
rainskoi-movi-do
slidzuu-sluzb
ovi-slova-
201151.html
Розпізнаю речення.
Складання речень із поданих слів с. 112 впр. 1, 3 (усно), впр. 2; с. 113 впр. 4, 6, 7 (усно), впр 5, 8-10.
Досліджую розповідні речення.
Розділові знаки наприкінці розповідних речень с. 114 впр. 1, 2, 4 (усно), впр. 3, 5; с. 115 впр. 6 (усно), впр. 7, 9, 10.

https://www.
youtube.com/
watch?v=xSv
9QG51pv0


https://www.
youtube.com/
watch?v=fe3
Mt7vS15I
Тема. Досліджую питальні речення. Редагування тексту. Складання речень з малюнками
с.115
впр. 1, 2, 3 (усно)
впр. 4, 5; с.116
впр. 6 (усно), впр. 7, 8.

Тема. Досліджую спонукальні речення. Розділові знаки наприкінці спонукальних речень. Складання тексту для реклами с.117
впр.1-3 (усно),
впр. 4, 5; с.118
впр. 6, 7, 8.


https://www.
youtube.com/
watch?v=
lHsBWNMAS9Ahttps://www.
youtube.com/
watch?v=
Wn5l36JuAbc&
amp;feature=
youtu.be&
fbclid=IwAR
0o4mMpfriF-
LmvGxwh9Mj
N3a7gm1AEw
VEhTzUp9HIT
JbawhgkHE4S
Q4Z4


https://www.
youtube.com/
watch?v=Wn5l36JuA
bc&
feature=youtu.
be&fbclid=
IwAR17I8FD6n5
Ub5wudn7np9Ae
pqCvWyz1614DY
MTGapExpwd7ir
9QB6L206E
Тема. Розрізняю окличні і неокличні речення ст.118 впр. 1(усно), ст.119 впр.2 - 5, 7.

Тема. Визначаю головні слова в реченні.

Доповнення тексту ст.120 впр.1, 3 ( усно), впр. 4, 5; ст.121 впр.6, 9 ( усно), впр. 7, 8, 11.https://www.
youtube.com/
watch?v=
uTTJXL4gQ44

https://www.
youtube.com/
watch?v=
EIVEztSQzZY

https://www.
youtube.com/
watch?v=
R0npqIa469M
Літературне читанняст. 100-109 читати, переказувати, відповідати на запитанняВступ до теми. Дитячі рокивеликого Кобзаря. Д. Красицький « Тарас Шевченко» с.104 – 105 чит., відповідати на запитання

Т. Шевченко « Світає…», « Всталай весна…», « Зацвіла в долині…», с. 106 – 107 вивчити вірші напам’ять.

В. Скомаровський« Над Кобзарем» с.108 виразно читати.

Перевіряю свої досягнення с.109
Знову починається весна. "Ой весна, весна..." с. 110 вивчити напам'ять, с. 111 виразно читати.

О. Копиленко "Весна іде"с. 112 -113 чит. відп. на запитання.

І. Франко"Надійшла весна прекрасна..." с. 113 вивч вірш.


https://www.
youtube.com/
watch?v=9Rm
azTxpM-g
Тема. Вчимося слухати і розуміти текст. Причина - наслідок.

Л. Костенко "Перекинута шпаківня"
с.116 виразно чит,
відповідати на запитання.

Тема. Про що може йти мова в казці?

В. Сухомлинський " Хлопчик і Дзвіночок Конвалії"

с.117-118, читати в особах.


https://www.
facebook.com/
groups/45851
9118158839/
permalink/51
5554379121979/
Тема. Гей, весна! Гей, Великдень!

А. Камінчук "Українська писанка..."ст.118 вир. чит.

Тема. Почуття любові.

В. Лучук "Тільки мама". Леся Українка "

На зеленому горбочку" ст.119 вир. чит., відповіді на запитання.

Тема. Мир - це життя!
Т. Майданович " Що таке мир" ст.120 вир.чит.

Підібрати поезії, намалювати малюнки про маму.


https://www.
youtube.com/
watch?v=
so4_9SaR1I0


https://www.
youtube.com/
watch?v=
ZE6plgepCJY


https://www.
youtube.com/
watch?v=
zDjxZYhWR
cw&feature
=youtu.be&
fbclid=IwAR2u
ddEN0gK2YJjfb
6eT6C_INb0DU
52grywJv8PrJs
c0Zu50yb9A
gfeDZrM
Математика№№ 67 (усно)
675 (усно)
письмово 662-666, 6, 668, 669, 670, 671, 673, , 676, 677, 679, 682-687, 689-692
Порівняння виразу і числа.wym-1585687109272
Перетворення іменованих чисел. Складання таблиці множення числа 4.

Розв’язування і порівняння задач .
С.115
№693 – 696, № 698 – 700, с.116 № 701(ус.),№ 702 – 706,

с.117 №709, 710,с. 117 № 711,712, № 713(ус.) №714 – 719.

Вивчити таблицю множення числа 4 напам’ять.

video.novash
kola.ua/
2-klas/mate
matika-2
-klas/urok-3
8/?__cf_
chl_jschl_tk
__=0ddc
13df70d648
3b91ab45
0ddcd370e4
f2ae3b73
-158568707
4-0-ASiBk
5A5aU5j7BE
qlSGsuCQ
Q14e_6-dvoN
0k65FYa
xkEkePVZJdv
YapK829-
MqbwUnZpy
wX3v6HBh
o5NLEjG0Sb
RcR6Wqjb
I-BPUHtEf41
CWi_ObZ
wAaIGxf1iMd9
9dCZuj
b654qLIfPKWN
ZgKBv
7IVJrcug66Vq
AR-Igxr
anyUfdKU5SN
BQaz
Xg2LRblwU1V
SZYn32f
lWSB2ipALtPp
jmWiDGa
jYjvvCUgQPtg
tbahd6Z
bvdUQUCdgs
q52VqSIY
6qSIyuAdTwX
W4dR6mU
TcJlfSnf_3ByjFI
Wo0vMrq9oK
C8tcYH3e6XF5
9C_En1bfXpQhttps://www.
youtube.com/
watch?v=5aR
cBILXTn
A&
feature=
youtu.be


https://www.
youtube.com
/watch?v=ndWKAjk
8854&
feature=
youtu.be


https://www.
youtube.com/
watch?v=9xor4QX0
PcE&
feature=
youtu.be
Складання за схемою добутків з множником 4 і частки з дільником 4.

Порядок виконання дій у виразах на дві дії.
Розв'язування задач с.118, 720, 721; с.119, 723 (усно), 722, 724, 725, 727, 729. Закріплення вивчених таблиць множення і ділення.

Розв'язування задач на кратне порівняння чисел с.120 730, 731, 732, 733 (усно), 734 - 737.


https://www.
youtube.com/
watch?v=Gx
K1RYdrmBE


https://www.
youtube.com/
watch?v=7Ov
Fs35o5CQ
Тема. Узагальнення і систематизація знань учнів.

Тема. Складання за схемою добутків з першим множником 5.
с.121
№№738 - 741;

с.122 №№745(усно), 746, 747.

Тема. Обчислення добутків за таблицею множення
с.122
№№748,749, с.123 750, 754 (усно), 751, 753, 755 - 757.

Тема. Визначення часу за годинником
с.124
№№758- 760 (усно),

с.125 №№761, 763, 764, 766.


https://www.
youtube.com/
watch?v=
zRr6VGg341o

https://www.
youtube.com
/watch?v=
4VBgaP4Y7
hE&fea
ture=share&
fbclid=IwAR1y
9bm7gtyxRGp
1FKsFOuVayhI
M81dU891RuO
ObErgI7oYM_
5coCnGC9owhttps://naurok.
com.ua/urok-
uzagalnennya
-i-sistematizac
iya-znan-uchn
iv-z-temi-mn
ozhennya-ta-
dilennya-chis
le-2-3-4-154
732.html
Тема. Складання за схемою добутків з множником 5 і частки з дільником 5.

Складання і розв'язування задач. ст.126

✓ 767 - 770; ст. 127
✓ 772 ( ус.),
✓ 773, 774.

Тема. Буквені вирази.
Складання добутків і обчислення їх значень за таблицею.
ст.127
✓ 775, 776, ст.128
✓ 777, 779; ст.128
✓ 778,
780 - 782.


https://www.
youtube.com/
watch?v=
LmTaceJIFJY


https://www.
youtube.com/
watch?v=
bTS_oE_c08I


https://www.
youtube.com/
watch?v=
KJDk8CTiX-Q
Я досліджую світст.96-101 читати, відповідати на запитання, робота у зошитах відповідно до темиГрунт. Властивості значення
с.94– 95 чит., відповіді на питання . Київ – столиця України с.102 – 103.
Які визначні місця Києва вас зацікавили?

С.103 опрацюват, виконати завдання узошитах, відповідно до тем.https://www.
youtube.com/
watch?v=aRqp
MoEyty
Y&
feature=share
&
app=desktop
Славетні українці. Хто прославив Україну в світі в різних галузях науки, видах спорту?

Хто з митців прославив Україну в світі? с.104-105 опрацювати, робота в зошитах.


https://www
.youtube.
com/watch?v=
UK2QROOEaBg
Тема. Хто із славетних людей народився у нашому місті ( селі)? ст.105 опрацювати, робота в зошиті.Тема. Світове господарство.ст.107 опрацювати. Тема. Які товари з України відправляють за кордон. ст.107, опрацювати; робота в зошиті.
Образотворче мистецтвоМалювання парасольок " Чотири пори року"

https://www.
youtube.com/
watch?v=8md
G4l2e
KCo&
feature=youtu.
be&
app=desktop
Петриківський розпис.

Створення візерунка зі стебелець, листочків і ягідок.


https://www.
youtube.
com/
watch?v=7-S9
G5mepMA
Розмалюю крашанку.


https://
www.youtube.
com/watch?v=
0WArsrfo07Y


https://www.
youtube.com/
watch?v=
13DqEFuR0Yc

https://www.
youtube.com/
watch?v=
65twJD3W0GU
Тема. Український віночок. Створення святкового віночка ( кольоровий папір, картон).

https://www.
youtube.com/
watch?v=
WftSt-iUIGE

https://www.
youtube.com/
watch?v=
h-VNaBdc4XE
Трудове навчання"Виготовлення паперових зайчиків"

https://www.
youtube.com/
watch?v=zpS
Bssbs01
c&
feature=youtu.be
Створюємо килимок.

https://www.
youtube.
com/
watch?v=k81S
PgkWD7w
Виготовлення аплікації "Писанка".


https://
www.youtube.
com/watch?v
=pimS6B18u0M
Тема. Створюємо пластилінову казку.

https://www.
youtube.com/
watch?v=
EFvjeNk-aYM


https://www.
youtube.com/
watch?v=
XZgpcWXs7ec
Інформатика

О.В. Краснобока
Підручник Я досліджую світ 2 частина с.60 – 61.

https://www.
youtube.com/
watch?v=ZjR
YagjLMGk
Я досліджую світ 2 частина. с. 63 – 65 (прочитати). Виконати практичне завданняс.65Я досліджую світ.Ч 2 с. 66 – 68.
Виконати практичне завдання с.68

https://www.
youtube.
com/watch?v=
WJvHPjl2s1Q
Я досліджую світ.
Ч 2 с. 69 – 71.

Виконати практичне завдання с.71
Музичне мистецтво

Л.Є. Буднік
Тема: Пори рокузустрічаються1. Прослухати : "Підсніжник" П. Чайковський ( із циклу "Порироку")

https://www
.youtube.com/
watch?v=3B
f0RfHA9Yg


2. Проспівати пісеньку "Весняні котики"

https://www.
youtube.com
/watch?v=
Qu7uE9q_Suc
Тема: "Наша рідна Україна, мов веснянка солов'їна"

1. Перегляд відео-уроку

https://www.
youtube.com/
watch?v=
pSXzEu1-sjA


2. Розучи пісню: "Ми любим нашу ріднуУкраїну"

https://www.
youtube.com/
watch?v=
aZr3Zd2cBZI
Тема: Квіткові фантазії

1.Перегляд відео-уроку

https://www.
youtube.com/
watch?v=
bZz3PjqJb0M


2.Співаємо пісню: " Віночок"

https://www.
youtube.com/
watch?v=
YL6zH_jqpXo
Тема: Ритми життя в мистецтві1. Перегляд відео-уроку

https://www.
youtube.com/
watch?v=
XI6URcPIeSk


2. Виконай пісню: " Веселка"

https://www.
youtube.com/
watch?v=
oKDPCbvfB18
Англійська мова

Н.П. Іваницька
ст. 76 - повторити числівники впр. 1 ст.77 - читати
читати палітурку книги "My morning"слухати й співати пісеньку
https://youtu.be
/Kn10KjT_OMo
Вправа 1,3 ст. 86
Вправа 1, 3 ст. 88
впр 4, 5 ст.89
впр1(вивчити лексичні одиниці )ст 90,
впр. 3 ст 90(читати)
впр.1(читати , списати)ст 91,
впр 2 ст 91(підписати малюнки)
Впр 1ст 92
(читати, списати)
Впр 3 ст 92
(читати списати.)
Впр 1 ст 93
(читати списати)
Впр 1 ст 94
( читати списати)
впр 4 ст 95
(читати списати)
Впр 1 ст 97
( намалювати)
Фізична культура

В.С. Дзюблик
https://www.
youtube.com/
watch?v=uOb
Wl8Um
Wq0&
feature=yout
u.be&
fbclid=IwAR
0I6cUn2o
h3MQ
xZSdQ0o-
ObfGoPCg
IN0Qlpnau4zhpe
DZMBLvcB
qpGS1P0
Казка про здоровий спосіб життя

https://www.
yotube.com/watch?v=QEPvIO4YhDc


Домашнє завдання: зроби фото, де ти займаєшся фізичними вправами разом з мамою чи татом та скинь на вайбер вчителю, a вже разом з вами, в школі, зробимо загальний коладж
1) Мультфільм про здоров'я
https://www
.yotube.com/
watch?v=8Gj
EDdYETq4

2) Здоровий спосіб життя
https://www
.yotube.com/
watch?v=6HC
BU3UkVfY


3) Зарядка під музику ( в ранковий час кожного дня)

4) Стрибки на лівій та правій нозі. 2 серіі по 20 разів(понеділок, середа, п'ятниця)

5) Піднімання в сід (понеділок, середа, п'ятниця) по 20 разів


Всі вправи виконувати здоровим дітям під наглядом батьків!
Cпорт– невичерпне джерело життя, сили і краси

https://m.
youtube.com/
watch?v=
Hpyho95puE5
- хвилинка здоров’я

https://m.
youtube.com/
watch?v=
8t4X-AbРанкова зарядка з м’ячем

https://m
.youtube.com/
watch?v=
DHgAjfHMiJo
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.