Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школах проводять спеціальну методичну роботу, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.Методична робота Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст. Житомирська область

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізується в основному через традиційні колективні (масові, групові) та індивідуальні форми організації.

До колективних належать:

Методичні комісії.

Творчі майстерні педагогів.

Постійно діючі проблемні семінари.

Школа молодого спеціаліста

Педагогічні читання.

Науково-практичні конференції.

Педагогічні виставки, конкурси

Основною організаційною формою колективної (групової) методичної роботи залишаються методичні комісії, головною функцією яких є ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку загальної середньої та спеціальної освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки, перспективним педагогічним досвідом.

Методичні комісії створюються за наявності не менш як трьох спеціалістів одного фаху або одного професійного спрямування. Члени відкритим голосуванням вибирають із досвідчених учителів(старших учителів, учителів-методистів) на два роки керівника.

Останнім часом поширення набули нетрадиційні форми організації методичної роботи, в тому числі методичні фестивалі, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, творчі студії, захист проектів, майстер-класи, які значною мірою урізноманітнюють співпрацю педагогічних працівників у справі підвищення їхньої кваліфікації та педагогічної майстерності.

Масові форми методичної роботи мають свою специфіку, призначення і періодичність проведення.

До них належать:

Методичні тижні.

Методичні фестивалі.

Ярмарки педагогічних ідей.

Професійні конкурси.

Педагогічні читання.

Науково-практичні конференції.

Семінари.

Масові форми методичної роботи реалізуються спільними зусиллями педагогічних працівників навчального закладу.

Індивідуальні форми методичної роботи охоплюють

наставництво, стажування, консультування, відвідування занять і позакласних заходів, самоосвіту тощо.

Форми науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в сучасних умовах потребують оновлення, вдосконалення за такими можливими напрямками:

Забезпечення умов ефективного використання розглянутих форм роботи з педагогічними кадрами в класах інтенсивної педагогічно корекції та класах допоміжної школи.

Інтеграція організаційних форм роботи в класах допоміжної школи.

Збагачення форм сучасними ознаками зовнішнього проявлення, насамперед, інноваційними.

структура методичної роботи

/Files/images/razdeliteli/5407120_3451838.gif

Положення про методичне об'єднання вчителів-предметників

Методичне об'єднання вчителів-предметників є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи, воно веде методичну роботу з предметів, організує позакласну діяльність учнів

Робота методичного об'єднання будується відповідно до вимог стратегічних документів школи та даного положення.

Методичне об'єднання:

проводить проблемний аналіз результатів освітнього процесу;

вносить пропозиції зі зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення, з коректування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів;

проводить первісну експертизу істотних змін, внесених викладачами в навчальні програми, що забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів;

вносить пропозиції з організації та змісту атестації педагогів;

вносить пропозиції з організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення освоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів;

приймає рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організує їх розробку й освоєння;

розробляє методичні рекомендації для учнів та їхніх батьків з метою найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці й відпочинку;

організує роботу методичних семінарів для малодосвідчених учителів-початківців.

Методичне об'єднання узгоджує свою діяльність із відповідними кафедрами в особі їхніх завідувачів. У своїй роботі методичні об'єднання підзвітні педагогічній раді.

/Files/images/razdeliteli/5407120_3451838.gif
Методичне об'єднання має право:

висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу у школі;

звертатися за консультаціями з проблеми навчання й навчальної діяльності учнів до заступників директора школи з науково-методичної, навчально-виховної роботи, до завідувачів кафедр;

порушувати питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;

готувати свої пропозиції при проведенні атестації вчителів;

порушувати питання публікації матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичного об'єднання;

рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.